Sikkerhed

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed

Det er sjovt, men altid farligt at lege ved vandet. Det være sig udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal. Hvert år drukner der børn og voksne i landets svømmehaller. Du kan selv gøre noget for, at det ikke sker.

Send aldrig dine børn, eller andre der ikke er stabile svømmere alene i svømmehallen. Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn, et øjebliks uopmærksomhed er nok til, at det kan gå galt.

I Frederikshavn Kommune har man vedtaget, at der altid skal være en livredder til stede i Frederikshavn Svømmehal, når der er offentlig badning.

Svømmehallens personale gør alt hvad der er muligt, for at undgå at der sker drukneulykker. Men husk, faren er altid tilstede.

Beyttelse af svømmehallen er på eget ansvar

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar kan du ikke lægge over på andre, hverken livredderne eller større søskende. Derfor skal børn under 10 år være ifølge med voksne – download vores sikkerheds brochure her.

Skoler, skolefritidsordninger, børnehaver og andre grupper med børn kræver stor årvågenhed fra lærernes og ledernes side. At tro at livredderne ser alle situationer kan få skæbnesvangre følger. Vær derfor ekstra opmærksom når du har ansvar for børn. Vi anbefaler højst 10 børn pr. voksen, men jo færre jo bedre. Derfor har svømmehallen også udarbejdet en opsyns vejledning som gør de voksne ansvarlige i bedre stand til at holde et kvalificeret opsyn.

I Frederikshavn Svømmehal sker det årligt, at livredderne med forudseenhed og dygtighed henter badende, især børn, der er i en drukne situation.

Tv-overvågnings politik

TV-OVERVÅGNINGS POLITIK

I Frederikshavn svømmehal er der installeret overvågningskameraer som skal øge badegæsternes sikkerhed gennem dokumentation og forebyggelse af hændelser. Derudover til dokumentation og forebyggelse af eventuelle kriminelle handlinger. Anvendelsen af TV-overvågningen sker i.h.t de, til enhver tid, gældende regler for TV-overvågning og GDPR-lovgivning.

Se hele politiken

Mobiltelefon- og fotopolik

Det er særligt vigtigt at formulere regler for fotografering og brug af mobiltelefoner, fordi svømmehalsgæster optræder letpåklædt ved bassinerne og uden tøj i omklædningsrummene. Svømmehallen og omklædningsrummene er intime miljøer, hvor gæsterne er sårbare og nemt kan føle sig udstillede.

Se hele politiken

Livredderens tilstedeværelse

 • Livredderne er uddannede og trænede i, at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt
 • Livredderen minimerer risikoen for, at en drukneulykke får en tragisk udgang
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr
 • Livredderen kan ikke garantere alle bade gæsternes sikkerhed
 • Livredderen er ingen garanti for, at der ikke kan ske drukneulykker
 • Svømmehallens livreddere skal hvert år bestå erhvervslivredderprøven

Her fremvises praktiske samt teoretiske færdigheder for en autoriseret dommer som hvert år skal på dommerseminar for at opretholde sin dommer status.

Derudover undervises livredderne i brugen af hjertestarter, trinvis førstehjælp til bevidstløs, samt almen førstehjælp en gang årligt.

Hvordan opdages den druknede?

Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende som først får øje på den forulykkede, og som tilkalder livredderen. Livredderen yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om de gæster der er i hallen, ikke kun dem der er i vandet, men også dem som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade, eller gøre skade på andre. Dette ved eksempelvis at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en gæst som i forvejen er i vandet.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår:

 • når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende.
 • når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid.
 • hvis man med tvang holder hinanden ned under vandet.
 • når en ikke habil svømmer, bliver svømmet ned eller ind i.
 • når en badende f.eks. får et ildebefindende.

Epilepsi

Folk med epilepsi, er en meget udsat gruppe når de bader, og har man epilepsi, skal man aldrig bade alene, men altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med sig. Et epileptisk anfald udløst i vand kan være fatalt og kræver hurtigt hjælp.

Ulykkes forebyggende foranstaltninger.

I svømmehallen er det IKKE tilladt at:

 • At springe på hovedet på lavt vand.
 • At børn med bælte eller luffer opholder sig i 25 m. bassinet uden opsyn af en voksen
 • At holde vejret under vand i unødigt lang tid – og aldrig når du er alene.
 • At børn som ikke kan svømme mindst 100 m. opholder sig i 25 m. bassinet.
 • At dykke og skubbe andre i bassinerne.
 • At springe ud fra bassin siderne.
 • At bruge snorkel og svømmefødder (Der kan gives dispensation herfor i særlige tilfælde i trænings øjemed efter aftale med bassinvagten)
 • At løbe og slås på land.
 • At spille bold på land.
 • At være mere end én på vippen ad gangen.
 • At springe ud til siderne fra vipperne.
 • At køre mere end en ad gangen i rutschebanen.
 • At opholde sig unødigt under vipperne.
 • At anvende legeredskaber under vipperne.
 • At børn med luffer eller bælte springer fra 3. meter vippen.

Foruden disse regler skal bassin vagtens anvisninger til enhver tid efterleves.

Sikkerhedsudstyr

Frederikshavn Svømmehal har gennem årene investeret meget i teknisk sikkerhedsudstyr. Ilt kufferten indeholder masker og sug samt diverse førstehjælps-midler.

Svømmehallen råder desuden over en defibrillator, kaldet en hjertestarter, som er uundværlig ved f.eks. hjertestop. Spineboard er en båre som bruges ved bl.a. vippe ulykker og varmetæpper bruges hvor der er fare for at den forulykkede går i chok.

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem, eller livreddernes færdigheder så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.